Facilitator u zdravstvenom turizmu – zanimanje budućnosti

Facilitator u zdravstvenom turizmu – zanimanje budućnosti

Zdravstveni turizam na globalnoj razini iskazuje iznadprosječne godišnje stope rasta, a trendovi starenja populacije i orijentacije na zdravi život ukazuju da ovaj selektivni oblik turističke ponude ima potencijal postati jedan od glavnih motiva putovanja u budućnosti. Hrvatska se također želi snažnije pozicionirati na karti europskih zdravstveno-turističkih odredišta, za to ima velike prirodne potencijale, moderno opremljene i uređene ustanove, ali ono bez čega cijela priča ne može su – ljudi.

Zanimanje voditelja u zdravstvenom turizmu, odnosno „facilitatora“, svakako je jedno od zanimanja budućnosti, a upravo se na pitanja tko je „facilitator“, odnosno voditelj u zdravstvenom turizmu, zašto je značajan za zdravstveni turizam i na čemu se temelji potreba za uvođenjem ovog zanimanja, tražio odgovor kroz projekt „Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma“ ustanove za obrazovanje odraslih Učilište Ambitio. Ovaj program financiran je iz Europskog socijalnog fonda.

- Svi govore o potencijalima zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, ali te potencijale nemoguće je razvijati bez educiranih zaposlenika. Domaće tržište trenutno zapošljava oko deset tisuća osoba u zdravstvenom turizmu i već se sada osjeća zamjetan deficit profesionalaca zdravstveno-turističkog profila, koji će u sljedećim godinama postati još izraženiji. To su ljudi koji spajaju zdravstvene ustanove, turističke agencije i korisnike i brinu da usluga koju korisnici dobivaju u svakom segmentu zadovolji njihove potrebe – naglasio je Alen Stranjik, ravnatelj Učilišta Ambitio, predstavljajući projekt kroz koji je, kako je rekao, razvijen standard zanimanja i standard kvalifikacija za zanimanje facilitatora, odnosno voditelja u zdravstvenom turizmu te novi obrazovni program.

Ovaj obrazovni program provodi se kroz kombiniranu nastavu – dio nastave izvodi se putem redovne nastave, a više od 50 posto teoretskih sadržaja programa putem multimedijskog sustava za učenje na daljinu (e-učenje). Program je izrađen na temelju rezultata istraživanja tržišta u koje je bilo uključeno četrdesetak javnih i privatnih ustanova koje pružaju usluge u zdravstvenom turizmu i prvi je takav u Hrvatskoj.

- U njega su implementirane sve potrebe koje su poslodavci iskazali i ciljano je prilagođen svima koji na bilo koji način obavljaju neku od djelatnosti u sklopu zdravstvenog turizma – kazao je Stranjik, dodajući da je razvijena i mreža poslodavaca kod kojih će polaznici  odrađivati 40 sati praktične nastave što je, objasnio je, zapravo izravan način povezivanja poslodavaca i budućih voditelja u zdravstvenom turizmu.

Hrvatska danas nema niti jedan formalni srednjoškolski, strukovni ili visokoobrazovni program za obrazovanje kadra u zdravstvenom turizmu, osim poslijediplomskog specijalističkog studija zdravstvenog turizma koji su zajednički pokrenula tri fakulteta Sveučilišta u Rijeci i koji upravo pohađa druga generacija polaznika.

Hrvatski facilitatori uglavnom imaju neki od stranih certifikata koji se dobivaju nakon skupih i kratkih, ponekad i jednodnevnih, edukacija. Program Učilišta Ambitio traje šest mjeseci i riječ je o pravom hrvatskom „proizvodu“ koji bi se, čulo se na konferenciji za novinare, mogao u budućnosti ponuditi i na tržištima ostalih europskih zemalja.

O ulozi facilitatora u zdravstveno-turističkoj djelatnosti govorili su i Žana Goić Petričević, direktorica EUKS Centra i facilitatorica zdravstvenog turizma, te Alfred Franković, klaster menadžer Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera.

 Više o programu na web stranici Učilišta Ambitio http://uciliste-ambitio.hr/zdravstveni-turizam/

link-za-e-ucenje