Riječka energetska efikasnost primjer dobre prakse

Riječka energetska efikasnost primjer dobre prakse

Projekti Grada Rijeke usmjereni prema energetskoj efikasnosti istaknuti su kao primjeri dobre prakse u priručniku “Održivo gospodarenje energijom – hrvatska praksa za Europu”. Predstavljeni su riječki projekti javne rasvjete, fotonaponskih elektrana te kogeneracije Bazena Kantrida.

Projekt energetski učinkovite javne rasvjete podrazumijeva rekonstrukciju infrastrukture javne rasvjete, a pored smanjenja emisija stakleničkih plinova nastalih pri proizvodnji električne energije koja se koristi za javnu rasvjetu, smanjilo se i svjetlosno onečišćenje, povećala se sigurnost u prometu te osjećaj ugode zbog kvalitetnije osvijetljenosti ulica. Projekt je proveden tijekom 2009. i 2010. godine, a u 2013. godini Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je odobrio sredstva za proširenje energetski učinkovite rasvjete.

Prva fotonaponska elektrana postavljena je na krovu upravne zgrade Grada Rijeke,, a potom su solarni paneli postavljeni i na dječjim vrtićima Srdoči i Potok, te osnovnim školama Fran Franković, Zamet, Pećine i Kantrida. Korištenjem alternativnih izvora za proizvodnju električne energije smanjuje se emisija štetnih plinova u okoliš. Veći efekti moći će se osjetiti nastavkom izgradnje novih fotonaponskih elektrana na ostalim objektima Grada.

Predstavljena je kogeneracija Bazena Kantrida, odnosno kogenerator omogućava proizvodnju električne struje tijekom rada kotlovnice, čime se ostvaruje racionalnije korištenje energije.

Brošuru “Održivo gospodarenje energijom – hrvatska praksa za Europu” je u sklopu EU programa Mladi na djelu izdala udruga Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), kao presjek 51 realiziranog projekta javnog i poslovnog sektora te stambenih objekata.

Udruga DOOR izdala je zbirku primjera dobre prakse kako bi svima zainteresiranima za provođenje projekata energetske efikasnosti omogućila ostvarivanje novih projekata pružanjem informacija o izvršenim zahvatima i procijenjenim uštedama energije.

Izvor: Grad Rijeka